1995 - heden  
Docent en onderzoeker aan het Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten.
Sinds 2007 is het Seminarium geïntegreerd in de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), locatie Amsterdam, en werkt nauw samen op het gebied van onderwijs en onderzoek.

2014
Basiskwalificatie onderwijs (BKO) Onderwijscentrum Vrije Universiteit.

1998 - 2006  
Buitenpromovendus aan de Theologische Universiteit Kampen (Oudestraat).
Onderzoek naar de receptie van de ‘christelijke theosofie’ van J. Böhme e.a in het werk van J.H. Gunning Jr.

1993 - 1997
Licentiaatsstudie aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel.

1985 - 1995
Predikant in de Vrije Evangelische Gemeente Nieuwvliet c.a.

1977 - 1985
Theologie aan de Universiteit van Utrecht en de Theologische Hogeschool van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten.

1977 Eindexamen Gymnasium α Hermann Wesselink College Amstelveen.

J.C. Snoeck


Eigen collectie