Leo Mietus

Docent en onderzoeker

Werkzaam aan het Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten
In Nederland.


‘Zonder bereidheid om vooropgevatte meningen prijs te geven, liever langs moeilijke weg het ware dan met sprongen het blinkende te zoeken, en niet der mensen welbehagen maar hun nut te begeren, is toch geen echte wetenschap mogelijk: waarom Plato terecht de wetenschap een sterven genoemd heeft. In de kunst desgelijks is het werk pas dan volkomen wanneer het ons de persoon des kunstenaars om de bewondering voor zijn werk evenzeer vergeten doet, als hijzelf bij de arbeid zichzelf om het voorwerp van zijn streven vergeten heeft.’
J.H. Gunning Jr., Lijden en heerlijkheid, Verzameld Werk, Dl. 1, 487.